AWAY 11 June, 2018 HOME
NG OldbutSlow

1-3

PENDING
19:22 CET
NG Blue Circle
NG Stanley Cupcakes

1-6

FINAL
18:36 CET
NG Puck Nation
NG Finnish Snipers

0-1

FINAL OT
18:41 CET
NG Roki
NG Cheesecake

0-5

FINAL
13:57 CET
NG White Sharks
NG Knox

1-2

FINAL OT
18:27 CET
NG Tampereen Elvis
NG Alahärmän Pullistus

1-0

FINAL
18:50 CET
NG Sampyla
NG Nighthawks

3-0

FINAL
19:21 CET
NG Disaster
NG Mousetrap

0-1

PENDING
18:57 CET
NG Krita En 5a
NG Kings

0-2

PENDING
18:23 CET
NG RIPmoti
NG Paikallinen

2-3

FINAL OT
19:30 CET
NG Intl Hooligans
NG We Dem Boyz

3-2

PENDING
19:50 CET
NG Colorado69
NG Puck Nation

5-1

FINAL
19:00 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Blue Circle

4-3

PENDING
19:51 CET
NG OldbutSlow
NG Sampyla

2-4

FINAL
19:15 CET
NG Alahärmän Pullistus
NG Krita En 5a

2-3

PENDING
19:22 CET
NG Mousetrap
NG Roki

1-2

FINAL
19:05 CET
NG Finnish Snipers
NG Intl Hooligans

2-3

PENDING
19:54 CET
NG Paikallinen
NG Tampereen Elvis

3-4

FINAL
18:50 CET
NG Knox
NG Colorado69

2-1

PENDING
19:01 CET
NG We Dem Boyz
NG RIPmoti

4-1

FINAL
18:47 CET
NG Kings
NG Club Kannunkulma

7-0

PENDING
18:56 CET
NG Whoforce
NG Disaster

2-4

FINAL
19:47 CET
NG Nighthawks
NG JERRY 69

1-2

PENDING
19:25 CET
NG Chaves Carnivores
NG Thunder

1-7

PENDING
19:30 CET
NG HANAA
NG Whoforce

2-11

FINAL
19:24 CET
NG Club Kannunkulma
NG Blackout

3-2

PENDING
19:34 CET
NG Pucktroopers
NG Chaves Carnivores

2-1

FINAL OT
19:58 CET
NG JERRY 69
NG Pucktroopers

2-4

PENDING
20:04 CET
NG Blackout
NG Dekes of Hazard

4-2

PENDING
19:54 CET
NG Spring
NG Capitals

3-2

FINAL OT
21:36 CET
NG Lemon Djoos
NG HANAA

2-1

FINAL
19:57 CET
NG Thunder
NG Lemon Djoos

3-4

FINAL
15:18 CET
NG Capitals
NG Spring

3-2

PENDING
20:22 CET
NG Dekes of Hazard
AWAY 12 June, 2018 HOME
NG Pena ja Setelit

6-4

PENDING
18:31 CET
NG Colorado69
NG KELAMIEHET

3-1

FINAL
18:34 CET
NG Capitals
NG Rough Riders

3-2

PENDING
18:24 CET
NG Pena ja Setelit
NG Capitals

1-2

FINAL OT
14:40 CET
NG KELAMIEHET
NG Pena ja Setelit

4-3

PENDING
18:52 CET
NG Rough Riders
NG Finnish Snipers

3-0

PENDING
18:53 CET
NG Spring
NG Spring

2-5

PENDING
19:18 CET
NG Finnish Snipers
NG Definitely Maybe

1-4

PENDING
20:05 CET
NG KELAMIEHET
NG Friday Night Lights

5-2

FINAL
19:24 CET
NG Misfits
NG Misfits

4-0

FINAL
19:51 CET
NG Friday Night Lights
NG KELAMIEHET

3-2

FINAL OT
19:39 CET
NG Definitely Maybe
NG Colorado69

0-4

PENDING
20:15 CET
NG Paikallinen
NG Alahärmän Pullistus

3-2

FINAL
19:54 CET
NG Lemon Djoos
NG Dekes of Hazard

3-2

PENDING
19:58 CET
NG Roki
NG Paikallinen

1-2

PENDING
19:52 CET
NG Colorado69
NG Roki

3-6

FINAL
20:25 CET
NG Dekes of Hazard
NG Lemon Djoos

3-5

FINAL
20:19 CET
NG Alahärmän Pullistus
AWAY 13 June, 2018 HOME
NG Lemon Djoos

0-5

FINAL
19:55 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Pucktroopers

0-2

PENDING
19:28 CET
NG Definitely Maybe
NG Puck Nation

0-3

FINAL
18:36 CET
NG Alahärmän Pullistus
NG Thunder

1-4

PENDING
18:51 CET
NG White Sharks
NG Chaves Carnivores

1-0

PENDING
20:01 CET
NG Nighthawks
NG RIPmoti

1-3

PENDING
18:55 CET
NG Mousetrap
NG Kings

4-0

PENDING
19:28 CET
NG Disaster
NG Krita En 5a

1-4

PENDING
18:53 CET
NG Club Kannunkulma
NG Intl Hooligans

1-5

PENDING
19:25 CET
NG OldbutSlow
NG Roki

1-0

PENDING
18:23 CET
NG Cheesecake
NG Rough Riders

3-2

PENDING
19:33 CET
NG Blue Circle
NG Capitals

2-1

FINAL
19:32 CET
NG Pucktroopers
NG Blackout

3-2

PENDING
19:30 CET
NG Sampyla
NG Misfits

7-0

PENDING
19:29 CET
NG We Dem Boyz
NG JERRY 69

2-0

PENDING
18:52 CET
NG Krita En 5a
NG Club Kannunkulma

8-3

PENDING
19:19 CET
NG Krita En 5a
NG Cheesecake

2-4

PENDING
18:48 CET
NG Roki
NG Tampereen Elvis

4-3

PENDING
18:59 CET
NG Finnish Snipers
NG Mousetrap

2-5

PENDING
19:21 CET
NG RIPmoti
NG White Sharks

1-3

FINAL
18:25 CET
NG Thunder
NG Alahärmän Pullistus

3-1

FINAL
18:59 CET
NG Puck Nation
NG Pucktroopers

5-6

PENDING
20:02 CET
NG Capitals
NG Definitely Maybe

1-0

PENDING
19:51 CET
NG Pucktroopers
NG Blue Circle

3-2

PENDING
20:02 CET
NG Rough Riders
NG We Dem Boyz

2-9

PENDING
19:55 CET
NG Misfits
NG OldbutSlow

2-3

PENDING
19:56 CET
NG Intl Hooligans
NG Sampyla

0-4

FINAL
19:57 CET
NG Blackout
NG Nighthawks

2-1

PENDING
20:35 CET
NG Chaves Carnivores
NG Disaster

1-4

FINAL
19:54 CET
NG Kings
NG Stanley Cupcakes

2-5

FINAL
20:22 CET
NG Lemon Djoos
NG Finnish Snipers

0-2

PENDING
19:25 CET
NG Tampereen Elvis
NG Krita En 5a

3-2

PENDING
19:21 CET
NG JERRY 69
NG Knox

3-5

FINAL
19:24 CET
NG HANAA
NG White Sharks

2-3

PENDING
19:30 CET
NG Dekes of Hazard
NG Colorado69

3-1

PENDING
19:35 CET
NG Friday Night Lights
NG Dekes of Hazard

3-4

FINAL
19:53 CET
NG White Sharks
NG Friday Night Lights

4-1

PENDING
20:01 CET
NG Colorado69
NG HANAA

2-3

FINAL
20:38 CET
NG Knox
AWAY 14 June, 2018 HOME
NG Stanley Cupcakes

0-5

PENDING
19:31 CET
NG KELAMIEHET
NG Finnish Snipers

4-3

PENDING
19:26 CET
NG Knox
NG Cheesecake

5-1

PENDING
14:49 CET
NG Tampereen Elvis
NG Sampyla

0-5

FINAL
18:26 CET
NG Puck Nation
NG OldbutSlow

3-1

PENDING
19:25 CET
NG Colorado69
NG Blue Circle

2-0

PENDING
18:28 CET
NG Intl Hooligans
NG Paikallinen

3-2

FINAL
19:31 CET
NG Misfits
NG We Dem Boyz

0-4

PENDING
19:16 CET
NG Pena ja Setelit
NG Mousetrap

3-1

PENDING
19:31 CET
NG Kings
NG Club Kannunkulma

6-2

PENDING
18:27 CET
NG RIPmoti
NG Nighthawks

4-2

PENDING
19:58 CET
NG Whoforce
NG Knox

2-3

PENDING
19:59 CET
NG Finnish Snipers
NG Tampereen Elvis

4-3

PENDING
18:39 CET
NG Cheesecake
NG KELAMIEHET

2-3

FINAL OT
19:58 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Puck Nation

5-6

FINAL
18:51 CET
NG Sampyla
NG Misfits

2-4

FINAL
19:53 CET
NG Paikallinen
NG Whoforce

3-4

PENDING
18:53 CET
NG JERRY 69
NG Kings

6-8

PENDING
19:59 CET
NG Mousetrap
NG Colorado69

3-4

FINAL
03:19 CET
NG OldbutSlow
NG Pena ja Setelit

5-0

PENDING
19:38 CET
NG We Dem Boyz
NG Intl Hooligans

2-3

PENDING
18:54 CET
NG Blue Circle
NG Whoforce

2-0

PENDING
20:25 CET
NG Nighthawks
NG RIPmoti

1-3

FINAL
18:52 CET
NG Club Kannunkulma
NG Pena ja Setelit

1-0

FINAL
19:20 CET
NG Friday Night Lights
NG JERRY 69

3-2

PENDING
19:20 CET
NG Whoforce
NG Disaster

0-2

FINAL
19:31 CET
NG Chaves Carnivores
NG Chaves Carnivores

5-2

PENDING
19:59 CET
NG Disaster
NG Friday Night Lights

0-2

PENDING
19:47 CET
NG Pena ja Setelit
AWAY 15 June, 2018 HOME
NG Disaster

1-2

FINAL
18:55 CET
NG JERRY 69
NG JERRY 69

3-4

FINAL
19:23 CET
NG Disaster
AWAY 16 June, 2018 HOME
NG White Sharks

5-0

FINAL
13:56 CET
NG Cheesecake
NG Cheesecake 21:30 CET NG White Sharks
AWAY 17 June, 2018 HOME
NG Mousetrap

1-5

PENDING
18:27 CET
NG Chaves Carnivores
NG Blackout

4-2

PENDING
18:56 CET
NG Definitely Maybe
NG Chaves Carnivores

0-2

PENDING
18:52 CET
NG Mousetrap
NG Chaves Carnivores

3-1

FINAL
19:23 CET
NG Club Kannunkulma
NG Definitely Maybe

2-3

PENDING
19:27 CET
NG Blackout
NG HANAA

4-1

PENDING
19:29 CET
NG Spring
NG Club Kannunkulma

1-2

FINAL OT
20:54 CET
NG Chaves Carnivores
NG Spring

2-3

PENDING
19:51 CET
NG HANAA
AWAY 18 June, 2018 HOME
NG Finnish Snipers

1-5

PENDING
15:34 CET
NG Cheesecake
NG Krita En 5a

2-3

PENDING
19:29 CET
NG Nighthawks
NG Pena ja Setelit

2-4

PENDING
19:17 CET
NG Paikallinen
NG Intl Hooligans

4-3

PENDING
18:29 CET
NG Rough Riders
NG Colorado69

1-5

FINAL
18:26 CET
NG Blue Circle
NG Roki

1-2

PENDING
18:37 CET
NG Thunder
NG Disaster

0-3

PENDING
18:24 CET
NG Krita En 5a
NG Tampereen Elvis

2-0

FINAL
18:26 CET
NG Dekes of Hazard
NG Mousetrap

0-1

PENDING
19:21 CET
NG Club Kannunkulma
NG Pucktroopers

4-0

PENDING
18:21 CET
NG Sampyla
NG KELAMIEHET

3-1

FINAL
18:33 CET
NG Alahärmän Pullistus
NG Chaves Carnivores

2-5

PENDING
19:00 CET
NG Kings
NG Cheesecake

2-3

PENDING
18:37 CET
NG Finnish Snipers
NG Pucktroopers

2-1

PENDING
19:28 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Spring

3-1

PENDING
18:40 CET
NG Thunder
NG RIPmoti

1-2

FINAL
18:36 CET
NG JERRY 69
NG Puck Nation

5-4

PENDING
18:39 CET
NG Blackout
NG Misfits

1-2

FINAL
19:25 CET
NG OldbutSlow
NG Blackout

2-4

PENDING
19:05 CET
NG Puck Nation
NG Thunder

6-5

PENDING
19:08 CET
NG Roki
NG Sampyla

1-2

FINAL
18:47 CET
NG Pucktroopers
NG Kings

3-2

PENDING
19:26 CET
NG Chaves Carnivores
NG Alahärmän Pullistus

1-2

FINAL OT
23:10 CET
NG KELAMIEHET
NG Paikallinen

8-1

PENDING
19:43 CET
NG Pena ja Setelit
NG Thunder

3-4

PENDING
19:04 CET
NG Spring
NG JERRY 69

1-2

PENDING
19:07 CET
NG RIPmoti
NG Nighthawks

2-1

FINAL OT
20:36 CET
NG Krita En 5a
NG OldbutSlow

2-1

FINAL
19:49 CET
NG Misfits
NG Rough Riders

3-2

PENDING
18:58 CET
NG Intl Hooligans
NG Dekes of Hazard

1-2

FINAL
18:52 CET
NG Tampereen Elvis
NG Club Kannunkulma

1-0

PENDING
19:48 CET
NG Mousetrap
NG Stanley Cupcakes

2-3

FINAL OT
20:40 CET
NG Pucktroopers
NG Krita En 5a

2-5

PENDING
18:50 CET
NG Disaster
NG Blue Circle

4-0

FINAL
18:52 CET
NG Colorado69
NG White Sharks

3-1

PENDING
19:34 CET
NG HANAA
NG Paikallinen

4-5

FINAL
19:14 CET
NG Friday Night Lights
NG Chaves Carnivores

2-3

PENDING
19:51 CET
NG Whoforce
NG Spring

3-2

PENDING
19:38 CET
NG Knox
NG Puck Nation

5-0

FINAL
19:51 CET
NG Capitals
NG HANAA

4-2

PENDING
19:58 CET
NG White Sharks
NG Whoforce

3-2

FINAL
20:15 CET
NG Chaves Carnivores
NG Knox

5-4

FINAL
20:04 CET
NG Spring
NG Capitals

1-5

FINAL
20:36 CET
NG Puck Nation
AWAY 19 June, 2018 HOME
NG Paikallinen

0-4

PENDING
18:22 CET
NG Rough Riders
NG Pena ja Setelit

6-0

FINAL
18:08 CET
NG Blue Circle
NG Rough Riders

2-1

PENDING
18:45 CET
NG Paikallinen
NG Definitely Maybe

3-1

FINAL
18:53 CET
NG Alahärmän Pullistus
NG Blue Circle

1-2

FINAL
18:37 CET
NG Pena ja Setelit
NG Alahärmän Pullistus

0-3

FINAL
19:14 CET
NG Definitely Maybe
NG Lemon Djoos

0-4

FINAL
19:24 CET
NG KELAMIEHET
NG Friday Night Lights

2-7

PENDING
19:31 CET
NG Rough Riders
NG KELAMIEHET

1-0

FINAL OT
19:57 CET
NG Lemon Djoos
NG Rough Riders

10-1

PENDING
20:27 CET
NG Friday Night Lights
AWAY 20 June, 2018 HOME
NG Nighthawks

1-2

PENDING
19:28 CET
NG RIPmoti
NG Dekes of Hazard

1-3

FINAL
19:28 CET
NG Finnish Snipers
NG Intl Hooligans

2-3

FINAL OT
19:07 CET
NG Colorado69
NG OldbutSlow

1-2

PENDING
18:59 CET
NG Pena ja Setelit
NG Thunder

1-5

PENDING
20:04 CET
NG Tampereen Elvis
NG Chaves Carnivores

0-2

PENDING
18:28 CET
NG RIPmoti
NG Blackout

0-5

FINAL
18:37 CET
NG Capitals
NG Capitals

0-5

FINAL
18:38 CET
NG Blackout
NG Kings

0-5

FINAL
14:07 CET
NG Club Kannunkulma
NG Colorado69

1-3

FINAL
19:32 CET
NG Intl Hooligans
NG Tampereen Elvis

6-4

PENDING
19:37 CET
NG Thunder
NG Finnish Snipers

5-7

PENDING
19:54 CET
NG Dekes of Hazard
NG RIPmoti

3-1

FINAL
19:56 CET
NG Nighthawks
NG Club Kannunkulma

0-5

FINAL
14:08 CET
NG Kings
NG Capitals 20:30 CET NG Blackout
NG RIPmoti

2-1

FINAL
18:53 CET
NG Chaves Carnivores
NG Friday Night Lights

2-0

PENDING
19:40 CET
NG Paikallinen
NG Pena ja Setelit

3-2

PENDING
19:22 CET
NG OldbutSlow
NG KELAMIEHET

3-2

FINAL
19:28 CET
NG Pucktroopers
NG Puck Nation

2-1

FINAL
19:26 CET
NG Lemon Djoos
NG Club Kannunkulma

5-2

PENDING
19:38 CET
NG JERRY 69
NG Krita En 5a

1-0

PENDING
19:25 CET
NG Chaves Carnivores
NG Chaves Carnivores

1-3

PENDING
19:50 CET
NG Krita En 5a
NG Pucktroopers

0-1

PENDING
19:51 CET
NG KELAMIEHET
NG JERRY 69

1-2

PENDING
20:00 CET
NG Club Kannunkulma
NG Lemon Djoos

3-7

FINAL
20:01 CET
NG Puck Nation
NG Krita En 5a

0-5

PENDING
20:28 CET
NG Kings
NG Kings

5-2

PENDING
20:56 CET
NG Krita En 5a
AWAY 21 June, 2018 HOME
NG Capitals

3-2

PENDING
19:46 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Definitely Maybe

4-3

PENDING
19:21 CET
NG Puck Nation
NG Misfits

2-5

FINAL
19:01 CET
NG Intl Hooligans
NG Mousetrap

2-1

PENDING
19:02 CET
NG Nighthawks
NG RIPmoti

3-2

PENDING
19:35 CET
NG Disaster
NG Stanley Cupcakes

1-2

FINAL
20:11 CET
NG Capitals
NG Intl Hooligans

3-4

PENDING
18:29 CET
NG Misfits
NG Nighthawks

0-5

PENDING
19:29 CET
NG Mousetrap
NG Puck Nation

5-1

PENDING
18:53 CET
NG Definitely Maybe
NG Disaster

2-3

PENDING
19:32 CET
NG RIPmoti
NG Alahärmän Pullistus

3-2

FINAL OT
19:08 CET
NG Pucktroopers
NG Pucktroopers

2-4

PENDING
19:33 CET
NG Alahärmän Pullistus
AWAY 24 June, 2018 HOME
NG Tampereen Elvis

1-3

FINAL
18:25 CET
NG HANAA
NG HANAA

2-1

FINAL OT
18:55 CET
NG Tampereen Elvis
NG Kings

6-3

FINAL
19:29 CET
NG Whoforce
NG Whoforce

3-1

FINAL
19:54 CET
NG Kings
AWAY 25 June, 2018 HOME
NG Thunder

1-0

PENDING
19:01 CET
NG Cheesecake
NG Definitely Maybe

3-1

PENDING
18:55 CET
NG Capitals
NG Capitals

3-1

PENDING
18:29 CET
NG Definitely Maybe
NG Puck Nation

4-3

PENDING
19:23 CET
NG Pucktroopers
NG Stanley Cupcakes

1-4

FINAL
19:44 CET
NG Blackout
NG JERRY 69

2-4

PENDING
19:30 CET
NG Kings
NG Nighthawks

0-2

PENDING
18:23 CET
NG Club Kannunkulma
NG Knox

2-3

PENDING
18:30 CET
NG White Sharks
NG Disaster

2-3

PENDING
18:31 CET
NG Mousetrap
NG Intl Hooligans

3-1

PENDING
18:53 CET
NG Pena ja Setelit
NG Club Kannunkulma

9-3

PENDING
18:51 CET
NG Nighthawks
NG Mousetrap

3-2

PENDING
19:00 CET
NG Disaster
NG Blackout

6-1

FINAL
20:10 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Pucktroopers

4-3

PENDING
19:55 CET
NG Puck Nation
NG We Dem Boyz

9-1

PENDING
21:03 CET
NG OldbutSlow
NG Kings

4-3

PENDING
20:01 CET
NG JERRY 69
NG Cheesecake

0-2

PENDING
19:30 CET
NG Thunder
NG White Sharks

4-5

FINAL
20:01 CET
NG Knox
NG Pena ja Setelit

0-1

PENDING
19:17 CET
NG Intl Hooligans
NG White Sharks

6-1

PENDING
19:59 CET
NG Roki
NG Thunder

2-4

PENDING
19:27 CET
NG Knox
NG Whoforce

1-2

FINAL
19:32 CET
NG Disaster
NG Blue Circle

3-2

FINAL
19:33 CET
NG Misfits
NG Paikallinen

3-2

FINAL OT
20:07 CET
NG OldbutSlow
NG Sampyla

3-6

FINAL
19:24 CET
NG Definitely Maybe
NG Alahärmän Pullistus

2-1

FINAL
19:41 CET
NG Capitals
NG Knox

2-3

PENDING
19:52 CET
NG Thunder
NG Roki

3-2

PENDING
19:31 CET
NG White Sharks
NG Pucktroopers

3-2

PENDING
20:06 CET
NG Lemon Djoos
NG OldbutSlow

2-3

PENDING
19:22 CET
NG Paikallinen
NG Misfits

1-3

FINAL
20:02 CET
NG Blue Circle
NG Definitely Maybe

3-0

FINAL
19:49 CET
NG Sampyla
NG Disaster

1-4

FINAL
19:59 CET
NG Whoforce
NG Capitals

0-2

FINAL
20:04 CET
NG Alahärmän Pullistus
NG Blue Circle

2-1

FINAL
20:27 CET
NG Paikallinen
NG Lemon Djoos

2-0

FINAL
20:31 CET
NG Pucktroopers
NG Blackout

2-0

PENDING
20:56 CET
NG Lemon Djoos
NG Paikallinen

2-3

FINAL
20:56 CET
NG Blue Circle
NG Lemon Djoos

4-5

FINAL OT
21:23 CET
NG Blackout
AWAY 26 June, 2018 HOME
NG Cheesecake

1-7

PENDING
18:28 CET
NG HANAA
NG Roki

1-4

FINAL
18:27 CET
NG Knox
NG Rough Riders

1-2

PENDING
19:01 CET
NG We Dem Boyz
NG Rough Riders

3-6

PENDING
19:02 CET
NG Colorado69
NG Tampereen Elvis

1-0

FINAL OT
18:31 CET
NG White Sharks
NG Knox

3-1

PENDING
18:49 CET
NG Roki
NG Thunder

0-4

PENDING
19:26 CET
NG Dekes of Hazard
NG White Sharks

2-4

FINAL
18:58 CET
NG Tampereen Elvis
NG We Dem Boyz

5-3

PENDING
19:25 CET
NG Rough Riders
NG HANAA

7-1

PENDING
18:54 CET
NG Cheesecake
NG KELAMIEHET

7-0

PENDING
19:27 CET
NG Blackout
NG Stanley Cupcakes

1-2

PENDING
20:41 CET
NG Definitely Maybe
NG Roki

1-0

PENDING
19:25 CET
NG Tampereen Elvis
NG Dekes of Hazard

1-3

FINAL
19:52 CET
NG Thunder
NG Whoforce

1-2

PENDING
19:50 CET
NG Mousetrap
NG Friday Night Lights

3-7

PENDING
19:51 CET
NG OldbutSlow
NG Blackout

3-2

PENDING
19:56 CET
NG KELAMIEHET
NG Definitely Maybe

4-2

PENDING
21:06 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Lemon Djoos

2-3

FINAL
20:03 CET
NG Sampyla
NG Tampereen Elvis

1-2

PENDING
19:57 CET
NG Roki
NG OldbutSlow

3-2

PENDING
20:17 CET
NG Friday Night Lights
NG Mousetrap

1-4

PENDING
20:13 CET
NG Whoforce
NG Sampyla

2-4

FINAL
20:29 CET
NG Lemon Djoos
NG Dekes of Hazard

3-0

FINAL
20:28 CET
NG Knox
NG Knox

4-3

PENDING
08:22 CET
NG Dekes of Hazard
AWAY 27 June, 2018 HOME
NG We Dem Boyz

0-3

PENDING
20:05 CET
NG Blue Circle
NG Club Kannunkulma

2-3

PENDING
19:37 CET
NG Disaster
NG Misfits

1-3

FINAL
18:59 CET
NG Rough Riders
NG RIPmoti

5-3

FINAL
18:35 CET
NG Whoforce
NG JERRY 69

1-2

PENDING
18:53 CET
NG Nighthawks
NG HANAA

4-0

PENDING
18:24 CET
NG Finnish Snipers
NG Friday Night Lights

0-3

PENDING
18:41 CET
NG Intl Hooligans
NG Capitals

0-5

FINAL
13:23 CET
NG Sampyla
NG Stanley Cupcakes

0-5

PENDING
19:30 CET
NG Alahärmän Pullistus
NG Disaster

1-10

PENDING
20:03 CET
NG Club Kannunkulma
NG Nighthawks

0-4

PENDING
19:15 CET
NG JERRY 69
NG Finnish Snipers

1-4

PENDING
18:49 CET
NG HANAA
NG Alahärmän Pullistus

10-3

PENDING
19:57 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Colorado69

2-4

PENDING
18:55 CET
NG Pena ja Setelit
NG Colorado69

3-5

PENDING
19:29 CET
NG Rough Riders
NG Sampyla

5-0

FINAL
13:24 CET
NG Capitals
NG Blue Circle

6-2

PENDING
20:33 CET
NG We Dem Boyz
NG Spring

1-2

PENDING
18:53 CET
NG White Sharks
NG Rough Riders

6-0

FINAL
19:21 CET
NG Misfits
NG Intl Hooligans

6-2

PENDING
19:08 CET
NG Friday Night Lights
NG Whoforce

2-5

FINAL
19:05 CET
NG RIPmoti
NG We Dem Boyz

1-2

PENDING
19:05 CET
NG Paikallinen
NG HANAA

7-3

FINAL
19:25 CET
NG Dekes of Hazard
NG White Sharks

5-1

PENDING
19:23 CET
NG Spring
NG Paikallinen

2-1

PENDING
19:28 CET
NG We Dem Boyz
NG Dekes of Hazard

3-6

FINAL
19:51 CET
NG HANAA
AWAY 28 June, 2018 HOME
NG Cheesecake

4-2

PENDING
17:41 CET
NG Dekes of Hazard
NG Dekes of Hazard

6-1

PENDING
18:06 CET
NG Cheesecake
NG Finnish Snipers

3-2

PENDING
18:02 CET
NG Thunder
NG Krita En 5a

2-3

PENDING
18:32 CET
NG RIPmoti
NG White Sharks

0-5

FINAL
15:09 CET
NG Finnish Snipers
NG Spring

5-0

FINAL
13:06 CET
NG Cheesecake
NG Spring

1-3

PENDING
19:24 CET
NG Tampereen Elvis
NG Nighthawks

1-4

PENDING
19:27 CET
NG Kings
NG Sampyla

0-4

FINAL
19:01 CET
NG Stanley Cupcakes
NG Alahärmän Pullistus

2-1

PENDING
19:20 CET
NG Blackout
NG Thunder

2-1

PENDING
18:29 CET
NG Finnish Snipers
NG Intl Hooligans

2-3

PENDING
18:29 CET
NG We Dem Boyz
NG Misfits

2-1

PENDING
18:26 CET
NG Pena ja Setelit
NG HANAA

5-2

PENDING
18:27 CET
NG Roki
NG OldbutSlow

5-4

PENDING
19:29 CET
NG Rough Riders
NG JERRY 69

2-3

PENDING
19:01 CET
NG Mousetrap
NG RIPmoti

3-4

PENDING
18:59 CET
NG Krita En 5a
NG Roki

2-3

PENDING
18:56 CET
NG HANAA
NG Sampyla

1-3

FINAL
19:01 CET
NG KELAMIEHET
NG Stanley Cupcakes

3-2

PENDING
19:26 CET
NG Sampyla
NG Rough Riders

4-5

PENDING
19:59 CET
NG OldbutSlow
NG Kings

2-5

PENDING
19:54 CET
NG Nighthawks
NG Pena ja Setelit

2-1

PENDING
18:48 CET
NG Misfits
NG Cheesecake

0-5

FINAL
13:07 CET
NG Spring
NG Finnish Snipers

0-5

FINAL
15:10 CET
NG White Sharks
NG We Dem Boyz

5-2

PENDING
18:53 CET
NG Intl Hooligans
NG Blackout

1-8

PENDING
19:46 CET
NG Alahärmän Pullistus
NG Tampereen Elvis

0-3

PENDING
19:13 CET
NG Spring
NG KELAMIEHET

2-0

FINAL
19:27 CET
NG Sampyla
NG Lemon Djoos

2-4

FINAL
19:29 CET
NG Definitely Maybe
NG Mousetrap

1-2

FINAL OT
08:56 CET
NG JERRY 69
NG Friday Night Lights

4-3

PENDING
20:07 CET
NG We Dem Boyz
NG Colorado69

1-4

PENDING
19:23 CET
NG Misfits
NG Whoforce

4-1

PENDING
19:30 CET
NG Krita En 5a
NG Roki

0-5

FINAL
12:00 CET
NG Spring
NG Knox

4-1

PENDING
20:05 CET
NG Cheesecake
NG Krita En 5a

3-4

PENDING
19:59 CET
NG Whoforce
NG KELAMIEHET

7-1

PENDING
19:59 CET
NG Puck Nation
NG Misfits

5-1

PENDING
19:49 CET
NG Colorado69
NG We Dem Boyz

4-0

PENDING
19:42 CET
NG Friday Night Lights
NG Definitely Maybe

5-3

FINAL
19:54 CET
NG Lemon Djoos
NG Spring

5-0

FINAL
12:01 CET
NG Roki
NG OldbutSlow

3-4

PENDING
20:35 CET
NG We Dem Boyz
NG Blue Circle

3-1

PENDING
20:32 CET
NG Friday Night Lights
NG Puck Nation

0-2

PENDING
20:23 CET
NG KELAMIEHET
NG Cheesecake

1-6

PENDING
20:30 CET
NG Knox
NG Friday Night Lights

3-4

PENDING
20:57 CET
NG Blue Circle